0732 452 114 Soseaua Chitilei Nr. 233

Categoria C+E

-Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 Kg.

-Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria CE durează 2 săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregatire practică.
Obligaţiile cursantului:
– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea de identitate şi caietul cursantului;
– să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

-Taxa de şcolarizare – 1200 lei
-Se poate achita in 2 rate , prima rata se achita la inscriere.
-Se poate plăti în numerar la caseria şcolii sau prin ordin de plată.
-Scoala ofera ore suplimentare costul unei sedinte fiind de 120 ron pentru elevi scoli noastre, nu oferim ore suplimentare pentru elevi altor scoli.

– Să posede permis de conducere categoriile B şi C.
– Apt din punct de vedere medical – aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;
– Apt din punct de vedere psihologic – aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;
– Vârsta: 21 ani, fără trei luni.
– Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) cu exceptia cazurilor cand a intervenit una din situatiile prevazute la art.116 alin.(1) din O.U.G. 195/2002.

– Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală (se completează prin dactilografiere);
– Cerere de înscriere la examen, ”Domnule Sef Serviciu”;
– Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
– Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C. sau Trezorerie;
– Copie: carte de identitate şi permis de conducere.

-Cursantii care au domiciliul ori resedinta (flotant) in municipiul Bucuresti sau jud. Ilfov se va prezenta pentru sustinerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, avind asupra sa dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care il va sustine in aceeasi zi.
-Dupa promovarea examenului teeoretic cursantul se va prezenta de indata la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizeaza prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DRPCIV – MAI.
-In situatia in care cursantul se programeaza personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov, scoala v-a putea asigura autovehiculul scoala numai daca acesta nu este afectat altei activitati la data si in intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situatie in care scoala este exonerata de obligatia de a trimite autovehiculul scoala la examen.
– Scoala va realiza programarea la proba de traseu numai dupa promovarea probei teoretice.
-Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.